Zzit u-zemmour n leqvayel

Zzit u-zemmour n leqvayel, d’azamul amagan n temurt taqvayelit, d’azadur n tadamsa tamehellit. ar assa ar azekka, zith u-zemmur iqim d’ucci amezwaru ak ddewa hellu.

D lewret n leqrun, ideǧan lejdud, zzit u-zemmur n leqvayel mazaliţ ţanaslit, d zzit n-u3eqqa yewwan yuɣalen d-avrkan, yeţwasenen s rriha ifazen.

Assayi lewret n luluf isegasen, iţekemmil avrid s w-allal amaynut n bla m-aneţţu sifat n zzit leqvayel.

Zzit n leqvayel; ţţigemmi ara nehrez, d-asnsay n leqrun ayagi. Tamurt n leqvayel, s-idurar-is, s teɣaltin-is, ak d le3wayed-is ţţizmerin iţifeṣṣelen.

Zzit u-zemmur n leqvayel teţwasen s senef n zzit idifka uzemmur yewwan, tewwid arraz muccu3en: ussin ifazen n tama n summam, iherred tazalɣi g tamsekant tagraɣlant n Bruksel asegas n 1910.

Tamurt n leqvayel meqqurt, tes3a atas lesnaf n zzit s-waramen yemxallafen, garasent ad nvder: zzit n tama n biban, negh zzit n illula g tamanaght n tizi uzzu, tella daɣen zzit n sedduk ak d zzit n tama tasahlit n babor.

Qqaren d-asfek n atina (Tagellidt n taglda n titrun), teskcemed tazmurt ak d-uɣaraf n zzit ɣer temurt imaziɣen ak tamda n agrakal n tama tasmarant.

Amzeruy asirr tajmilt i atina ɣ-f-usnulfu n temacint n senat n ṛṛudat, Atina igṭewasnen s yisem n Tinhinan, asayi tentel g tama n abalisa ak ṭexeddamtis takamaṭ ɣer tamas.

Laisser un commentaire